Blog

Alvarlı Efe Hz.

İster Hayret gibi zülfikâr takın

İster Îsâ gibi düşmandan sakın

İster sefîne bahre bırakın

Âhiri ölümdür ne hayâl edersin

  • Sultan-ı Ezelî, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrâyı bize vermiştir. Biz, haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır.


  • Bülbül ayrılır mı nazlı gülünden Seyr eyler cemâlin ne olur olsun Sabâ da ayrılmaz bak sünbülünden İstemez zevâlin ne olur olsun Gülistân-ı dilde bülbül-i cân var Cennet-i gönülde zevk-ı cinân var Bülbüller içinde âh u figān var Terk etmez bu hâlin ne olur olsun


İster Hayret gibi zülfikâr takın

İster Îsâ gibi düşmandan sakın

İster sefîne bahre bırakın

Âhiri ölümdür ne hayâl edersin

Kategoriler


Son Gönderi