Blog Gönderisi

bi Nefes 18

Yunus, şiirimizin adını koyan şairdir. O her beyte nefes adını verir. Bu-
nu 
Didüm uşbu nefesi âşıklar hükmi-y-ile
Bahıllıksuz er gerek bir karâra turası7

ve
Bîçâre Yûnus’u gör derd-ile hayrân olmuş
Anun her bir nefesi şehd ü şekere benzer

beyitlerinde dile getirir.

kaynak